3:a Kungsholmen/Kristi­ne­berg - 76 kvm

Le­vertins­ga­tan 1, 1,5tr

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Väl­kom­na till en to­tal­re­no­ve­rad, ljus och väl­pla­ne­rad 3:a med so­lig bal­kong. Kö­ket har del­vis öp­pen plan­lös­ning till var­dags­rum­met, stort bad­rum med rik­tig spa­käns­la och gott om för­va­ring i fler­ta­let plats­bygg­da gar­de­ro­ber. Hög tak­höjd och fi­na golv i he­la lä­gen­he­ten. Bra för­e­ning med en 100 kvm ge­men­sam ter­rass med ut­sikt mot vatt­net. Pris: 4 495 000kr Av­gift: 4 912kr Byggår: 1931 Mäkla­re: Jo­han­na Lind­bäck Tel: 0708-67 70 18 Vis­ning: Kon­tak­ta mäk­la­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.