Vill du ta­la med en präst el­ler di­a­kon?

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Vå­ra präs­ter och di­a­ko­ner finns till­gäng­li­ga för sam­tal ef­ter över­ens­kom­mel­se. Ring till ex­pe­di­tio­nen så för­med­lar vi kon­takt. Te­le­fon: 08-650 49 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.