Fullspäc­kat sche­ma på årets se­ni­or­dag

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

Nu är det dags för Kungs­hol­mens se­ni­or­dag igen. På tis­dag 23 ok­to­ber vän­tar ett fullspäc­kat sche­ma på Parm­mä­tar­ga­tan 3, mel­lan kloc­kan 10-14.30. Da­gen hålls av PRO och SPF Se­ni­o­rer­na på Kungs­hol­men och årets te­ma är ”Kungs­hol­men - ett pa­ra­dis för se­ni­o­rer”. Bland pro­gram­håll­punk­ter­na finns ”Kungs­hol­mens histo­ria och ut­veck­ling”, bo­en­de­for­mer på Kungs­hol­men, tra­fik­si­tu­a­tio­nen i stads­de­len och även po­li­sen är där och in­for­me­rar. Det blir även mu­sik och an­nan un­der­håll­ning samt lott­drag­ning. Al­la se­ni­o­rer är väl­kom­na och det är fritt in­trä­de.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TEMADAG. Nu är det dags för årets Se­ni­or­dag på Kungs­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.