Tax­i­bråk och kniv­brott

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

KUNGS­HOL­MEN Sön­dag 21 ok­to­ber Kloc­kan 01.58

Miss­han­del. Po­lis till­kal­las ef­ter ett bråk mel­lan en pas­sa­ge­ra­re och en tax­i­chauf­för. När patrul­len kom­mer till plat­sen grips pas­sa­ge­ra­ren miss­tänkt för miss­han­del och be­dräg­ligt be­te­en­de. SCHEELEGATAN Fre­dag 19 ok­to­ber Kloc­kan 08.33

Brott mot kniv­la­gen. Un­der en sä­ker­hets­kon­troll på Stock­holms tings­rätt upp­täc­ker per­so­na­len där att en be­sö­ka­re bär en kniv. Tings­rät­tens ord­nings­vak­ter gri­per man­nan och till­kal­lar po­li­sen. När po­lis­pa­trul­len kom­mer till plat­sen iden­ti­fie­ras man­nen och se­dan hävs gri­pan­det, en­ligt po­li­sens hem­si­da. Man­nen är där­e­mot fort­fa­ran­de miss­tänkt för brott mot kniv­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.