3:a Va­sas­tan/At­las - 75 kvm

At­las­ga­tan 1, 3 tr

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Be­lä­gen i de idyl­lis­ka kvar­te­ren i At­las­om­rå­det lig­ger den­na väl­pla­ne­rad 3:a i ett vac­kert hus med hiss från 30-ta­let. Lä­gen­he­ten har ett högt hörn­lä­ge på tre trap­por med ljusin­släpp från två vä­der­streck. Tids­ty­pis­ka 30-tals de­tal­jer såsom vack­ra trä­golv, spröj­sa­de föns­ter, ge­ne­rös tak­höjd, spe­gel­dör­rar och öp­pen spis bry­ter charm­fullt av mot mo­der­na ma­te­ri­al­val. Pris: 6 850 000 kr Av­gift: 3 350 kr Byggår: 1929 Vis­ning: 28/10 12:00-12:45, 29/10 17:30-18:00 Mäk­la­re: Da­ni­el­la Tö­re Tel: 0708-67 70 27

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.