Horns­bergs Strand – In­syns­fritt med hän­fö­ran­de ut­sikt mot vatt­net och bal­kong om 32 kvm

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Un­der­bart lä­ge med ma­gisk ut­sikt över Ulvsun­da­sjön. Här bor man på kaj­kan­ten med en mag­ni­fik vy mot vatt­net och myc­ket rym­li­ga säll­skaps­de­lar, stil­rent kök och fint bad­rum. Stor bal­kong om ca 32 kvm, med ut­sikt rakt mot vatt­net. Po­pu­lärt kvar­ter in­vid strand­pro­me­nad med bad, re­stau­rang­er och ute­ser­ve­ring­ar.

Eler­s­vä­gen 50 3 tr 107,5 kvm 11 200 000 kr 4 734 kr/mån Ener­gi­klass C Sö 12.45-13.45 Må 18.30-19 Pia Las­ses 073 544 16 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.