Horns­bergs Strand – Un­der­bar ut­sikt i den­na fan­tas­tis­ka tvåa

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

En myc­ket fin tvåa med stan­dard långt ut­ö­ver det van­li­ga. Här­ligt stor bal­kong med mils­vid ut­sikt i högt lä­ge. Ge­nom­gå­en­de vi­ta väg­gar och vit­la­se­ra­de ek­golv. Svar­ta gra­nit­ski­vor i kök, och på föns­ter­bän­kar­na. Nä­ra till strand­pro­me­nad, Frid­hems­plan och myc­ket nä­ra till T-ba­na.

Kell­grens­ga­tan 10 9 tr 53,5 kvm 3 995 000 kr 3 473 kr/mån Sö 11.30-12.15 Må 17.30-18 Pia Las­ses 073 544 16 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.