Nu ska cy­kel­kyr­ko­går­den vid Karl­bergs station bort

Nu ska ”cy­kel­kyr­ko­går­den” bort från Karl­berg. Från och med i dag ploc­kar Tra­fik­ver­ket bort cyk­lar­na som stått där se­dan sta­tio­nen la­des ner.

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Som Vi i Va­sas­tan har skrivit ti­di­ga­re rustas Karl­bergs station för att stå re­do som joursta­tion om nå­got skul­le krång­la med Ci­ty­ba­nan. Från och med i dag ploc­kar Tra­fik­ver­ket dess­utom bort de cyklar som stått kvar ut­an­för sta­tio­nen se­dan den stäng­des för­ra som­ma­ren.

– He­la trädäc­ket som de har stått på ska bort. Det är ba­ra cy­kel­vrak kvar, jag tror in­te att det står en en­da hel cy­kel där, sä­ger Mag­nus Sand- berg, sta­tions­för­val­ta­re på Tra­fik­ver­ket och fort­sät­ter:

– Plat­sen har bland an­nat an­vänts som sop­sor­te­rings­plats, det har sett väl­digt das­sigt ut. Nu ploc­kar vi bort skräp, sly och däck för att rus­ta om­rå­det. Mim­mi Ep­ste­in

DÄCK SKA VÄCK FRÅN DÄCK. Nu tas cyk­lar­na bort från Karl­bergs station.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.