Lil­la Es­sing­en – Åt­ton­de vå­ning­en- sjö­ut­sikt- so­lig bal­kong- ga­rage i hu­set

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Väl­kom­na till den­na fi­na fy­rarum­ma­re med högt in­syns­skyd­dat läge. Vy över Lux­om­rå­dets takå­sar och Lux­vi­ken. Öp­pen plan­lös­ning mel­lan kök och var­dags­rum och stor so­lig bal­kong med sö­der­läge & sjö­ut­sikt. 3 möj­li­ga sov­rum. Hel­kak­lat bad­rum. Di­rekt ac­cess till ga­rage via hiss i hu­set. Välskött för­e­ning.

Pri­mus­ga­tan 53 8 tr 91,5 kvm 5 100 000 kr 4 746 kr/mån 126 kWh/kvm Sö 13-14 Lil Sand­berg 070 858 34 34

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.