Kungs­hol­men – Hörn­lä­gen­het – högt läge – två bal­kong­er – skuld­fri brf

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Ljus hörn­lä­gen­het med högt fritt läge. Två bal­kong­er varav den sto­ra med ut­gång från var­dags­rum­met är in­gla­sad. Kök och var­dags­rum i öp­pen plan­lös­ning med föns­ter i två vä­der­streck. Två bra sov­rum varav ett med bal­kong. Väl till­ta­get bad­rum med bra stan­dard. Bra kom­mu­ni­ka­tio­ner och möj­lig­het till ga­ra­ge­plats.

Ul­riks­borgs­ga­tan 16 10 tr 73 kvm 5 675 000 kr 3 054 kr/mån 105 kWh/kvm Sö 13-14 Må 17.30-18 Daniel Ber­ga­red 0707-987 987

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.