Horns­bergs Strand – Öp­pen plan­lös­ning och egen en­tré via loft­gång

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Fan­tas­tiskt fin 3:a med su­ve­rän plan­lös­ning, sjö­ut­sikt och so­lig bal­kong i syd­väst! Öp­pen plan­lös­ning mel­lan mat­plats och var­dags­rum, två sov­rum mot lugn och gröns­kan­de gård. Bo­sta­den är myc­ket tyst med egen en­tré. För­råd i käl­la­re och ga­rage i hu­set. At­trak­tivt läge in­vid strand­pro­me­na­den.

Horns­bergs Strand 43 2 tr 67 kvm 5 350 000 kr 3 446 kr/mån 68 kWh/kvm Sö 12.30-13.30 Ti 17.30-18 Christof­fer Eve­ritt 073 650 85 80 Eva Lund­ström 070 300 09 08

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.