3:a Kungs­hol­men/Sto­ra Es­sing­en - 68+15 kvm

Sten­kulla­vä­gen 44, 2tr

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Väl­kom­na till en to­tal­re­no­ve­rad vindsvå­ning i ab­so­lut topp­skick som är myc­ket väl­pla­ne­rad och har en rik­tig vil­la­käns­la. Med hörn­lä­ge i hu­sets syd­väst­ra ga­vel ski­ner so­len på bal­kong­en he­la da­gen med en vac­ker solnedgång och ro­saskim­ran­de him­mel fram­för hu­set och sam­ti­digt kan du blic­ka ut över Mä­la­ren, gröns­kan och de vack­ra fas­tig­he­ter­na i om­rå­det. Pris: 4 995 000 kr Av­gift: 4 422 kr Ener­gi: 91kWh/kvm/år Byggår: 1932 Vis­ning: 18/11 12:15-13:00, 19/11 17:00-17:30 Mäk­la­re: Jo­han­na Lind­bäck Tel: 0708-67 70 18

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.