VEC­KANS KÄNS­LA

Vårt Kungsholmen - - Hej Kungsholmen -

ARG. Sorg­ligt att för­sko­le­per­so­nal i Stock­holm som käm­par med näb­bar och klor för att ge vå­ra barn me­nings­ful­la da­gar ”skam­mas” för att de in­te lyc­kas gö­ra verk­sam­he­ten helt gråt­fri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.