SL-kon­trol­lan­ter får kroppskamera

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

Nu ut­rus­tas även SL:s bil­jett­kon­trol­lan­ter med kropps­bur­na ka­me­ror. Syf­tet är, en­ligt SL, att mins­ka hot och vålds­si­tu­a­tio­ner – men även ha tyd­li­ga be­vis vid över­kla­gan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.