Ex­per­ten: Ett rim­ligt pris för -kor­tet

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

50 kr 1984: Från och med års­skif­tet höjs pri­set på SL:s må­nads­kort med 30 kro­nor till 890. Vi har ta­lat med två forskare som för­kla­rar var­för de tyc­ker det är rim­ligt. 170 kr 325 kr 270 kr 1990: 225 kr 1993: 355 kr 790 kr 2008: 690 kr 2007: 2004: 620 kr 600kr 2001: 500 kr 450 kr 1997: 400kr 2017: 830 kr 2019: 890 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.