Kungs­hol­men – Re­no­ve­rad – två bal­kong­er – öp­pen spis – ga­rage – låg av­gift

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Ljus, väl­pla­ne­rad och ge­nom­gå­en­de fem­ma med föns­ter i två vä­der­streck. Lä­gen­he­ten är ny­må­lad med vi­ta väg­gar samt nysli­pat golv i var­dags­rum­met. 3-4 sov­rum, två bal­kong­er i oli­ka vä­der­streck, öp­pen spis, bad­rum, gäst-wc samt tvätt­stu­ga. Ga­rage i hu­set. Låg av­gift.

Fle­ming­ga­tan 56 2 tr 117 + 4 kvm 7 950 000 kr 3 483 kr/mån 110 kWh/kvm Sö 12.30-13.15 Må 18.30-19 Mats Ud­da­re 070 736 38 66 He­len Lars­son 073 595 05 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.