Kungs­hol­men – Trea in­till Norr Mä­lar­strand med so­lig bal­kong och öp­pen spis

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Re­no­ve­rad trea med so­lig bal­kong snett mot Rid­dar­fjär­den och Norr Mä­lar­strand. Två in­gång­ar. Bad­rum med tvätt­ma­skin samt gäst-wc. Fun­ge­ran­de öp­pen spis. Väl­pla­ne­rad, ljus ge­nom­gå­en­de lä­gen­het med sto­ra föns­ter­par­ti­er. Lugnt lä­ge på åter­vänds­ga­tan.

Eh­rens­värds­ga­tan 3 5 tr 83 kvm 7 550 000 kr 5 029 kr/mån 193 kWh/kvm Sö 12.30-13 Må 18.30-19 He­len Lars­son 073 595 05 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.