Lil­la Es­sing­en – Char­mig ga­veltvåa i högt lä­ge med bal­kong och fin ut­sikt

Vårt Kungsholmen - - Notar -

Rym­ligt var­dags­rum med en tak­höjd på ca 2,7 m. Bal­kong med ef­ter­mid­dags- och kvälls­sol. Se­pa­rat kök med mat­plats för fy­ra per­so­ner. My­sigt sov­rum med gott om förvaring och föns­ter i två vä­der­streck. Nä­ra till kom­mu­ni­ka­tio­ner, re­stau­rang­er, gym och re­kre­a­tion.

Dis­po­nent­ga­tan 6 4 tr 62 kvm 3 950 000 kr 3 769 kr/mån 112 kWh/kvm Sö 12-12.45 Må 17.30-18 John Svanström 070 774 90 08

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.