Så kan du ”fi­ra” vin­ter i par­ker­na

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

Nu för­be­re­der stads­dels­för­valt­ning­en par­ker­na för att va­ra ”le­van­de även vin­ter­tid”. För pul­ka­sug­na in­ne­bär det att of­fi­ci­el­la bac­kar, där fas­ta fö­re­mål mad­ras­se­ras, fix­as i Kro­no­berg spar­ken, Rå lis, Kon rad­bergspar­ken, Kristin e bergs­strand park och i Stads­ha­gen (Ma­ri­e­dals­vä­gen/Horns­bergs strand). Släng­käl­kar ska sät­tas upp i Rå­lis och Kristi­ne­bergs strand­park. Tillå­ter vädret så spo­las is i Fred­hällspar­ken och Spår­vägspar­ken. Få­gel­bord för få­gel­mat­ning kom­mer att fin­nas i Pon­ton jär­spar­ken, Kro­no­ber gspar­ken, Sys s lo man­na par­ken, Fred häll spar­ken( Rå lam b s vägen samt Ad ler­bet h s ga­tan) Kristin e bergspar­ken, Sankt Gö­ranspar­ken och på Kungs­holmstorg.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VINTERRUSTAS. Kungsholmens par­ker för­be­reds för att va­ra re­do för vin­ter­skoj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.