Vem gör Kungsholmens bäs­ta piz­za?

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen -

Piz­zaäls­ka­re på Kungs­hol­men, vi be­hö­ver er hjälp! Det är näm­li­gen dags att ut­se stads­de­lens bäs­ta piz­ze­ria. Re­dan är den förs­ta no­mi­ne­rings­om­gång­en i full gång på vår Fa­ce­book-si­da där ett stort gäng lo­ka­la piz­ze­ri­or har bli­vit hyl­la­de. Men vi vill gär­na få in fler no­mi­ne­ring­ar in­nan vi går vi­da­re till näs­ta steg i täv­ling­en så in och kom­men­te­ra på vår Fa­ce­book­si­da el­ler skic­ka ett mail till [email protected]­rekt­press.se, NU!

Man har kon­stru­e­rat Frid­hems­plan så att man all­tid kom­mer upp i den minst op­ti­ma­la upp­gång­en från tun­nel­ba­nan @mats­bjork fi­lo­so­fe­rar på twit­ter.

FOTO: YL­VA BERG­MAN

BÄST? Det är dags att ut­se Kungsholmens bäs­ta piz­ze­ria! No­mi­ne­ra din fa­vo­rit nu!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.