SL-per­so­nal fick fel in­fo om ned­lägg­ning

Vårt Kungsholmen - - Hej Kungsholmen -

I ett in­ternt mejl in­for­me­ra­des per­so­nal på SL:s ser­vice­cen­ter vid Frid­hems­plan och Tek­nis­ka hög­sko­lan om att verk­sam­he­ter­na ska läg­gas ned. Men be­ske­det var fel­ak­tigt – nå­got be­slut har än­nu inte fat­tats, en­ligt SL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.