En myt att det är tyst i sko­gen

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

”Att inte äls­ka när grann­för­sko­lans barn si­mul­ta­nö­var på att vrå­la som di­no­sau­ri­er 07.30 ef­ter ett natt­skift är ingen­ting som kom­mer bli bätt­re av att flyt­ta ut till sko­gen”, skri­ver vår gäst­krö­ni­kör Eme­lie Dra­per.

O

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.