Han lär skol­kök la­ga ve­ge­ta­riskt

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Ny­li­gen pri­sa­des Glo­ba­la gym­na­si­et på Sö­der­malm för sin hel­ve­ge­ta­ris­ka me­ny. Nu hjäl­per koc­ken Mag­nus Naess fler sko­lor att väl­ja bort köt­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.