Sko­la an­mäld ef­ter sex­films­här­va

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Någ­ra kil­lar på en gym­na­sie­sko­la i Stock­holm fil­ma­de och fo­ta­de när de ha­de sex med tje­jer i sko­lan och po­äng­sat­te se­dan varand­ra på ett Instagram­kon­to. En­ligt ett of­fer ska rek­torn ha ”mör­kat” hän­del­ser­na för att skyd­da sko­lans ryk­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.