2:a Kungs­hol­men/Ci­ty - 36.5 kvm

Kungs­klip­pan 14, 8tr

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Väl­kom­men till den­na tvåa med högt lä­ge på vå­ning 8. Lä­gen­he­ten är i topp­skick på en av Kungs­hol­mens mest at­trak­ti­va adres­ser! Här er­bjuds ett lugnt lä­ge med na­tur­skö­na pro­me­nad­stråk och sam­ti­digt en­dast ett sten­kast från stads­puls. Lä­gen­he­ten lig­ger högt upp i hu­set med fan­tas­tisk ut­sikt över takå­sar­na. Ny­re­no­ve­rad med smak­ful­la ma­te­ri­al­val. Pris: 2 995 000 kr Av­gift: 2 690 kr Ener­gi: 194kWh/kvm/år Vis­ning: 9/12 12:15-13:00, 10/12 17:30-18:00 Byggår: 1934

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.