Ma­rie­berg – Mils­vid ut­sikt – in­syns­fritt – väl­pla­ne­rad

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Mi­nitvåa med vid­sträckt ut­sikt över in­ners­tan. Re­no­ve­rad 2012. In­syns­fritt lä­ge. Fransk bal­kong i väs­ter. Sov­rum med plats för dub­bel­säng, walk-in-clo­set och bad­rum med bad­kar. Möj­lig ga­ra­ge­plats i grann­för­e­ning­en. Idyl­liskt in­vid Mä­la­ren. Nä­ra gröns­ka, vat­ten, all­män ser­vice, go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner och af­fä­rer.

Fyr­verkar­bac­ken 23 9 tr 43 kvm 2 995 000 kr 1 895 kr/mån 92 kWh/kvm Sö 11.30-12 Må 17.30-18 He­len Lars­son 073 595 05 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.