BO & FYND

Vårt Kungsholmen - - Bo & Fynd -

Lä­gen­hets­by­ten Vindse­tage i Gam­la stan by­tes mot minst 4 rok på Sö­der

Fin­nes: Vindse­ta­ge­vå­ning på 116 kvm och 4 rok i Gam­la stan. At­trak­tivt lä­ge in­till Stor­tor­get och Slot­tet. Re­no­ve­rad 2012. Fransk bal­kong, ka­kel­ugn, ca 5 m i tak­höjd, varm­hy­ra 12006 kr/mån. Hy­resvärd Stads­hol­men. Öns­kas: Minst 4 rok på Sö­der­malm. Kon­takt: ri­chard­hag­[email protected]­mail.com alt. 070-4719611.

2:a mot 4:a el­ler stör­re

Tyst, mo­dern, ljus eta­ge­vå­ning om 2 rum och kök på 84 kvm på Norr­malm, Bryg­gar­ga­tan. Högst upp i fas­tig­he­ten på plan 5&6 + ca 30 kvm ter­ras­ser med ef­ter­mid­dag- kvälls­sol & fan­tas­tisk ut­sikt. Bad­kar, tvätt­pe­la­re. Ö: 4:a el­ler stör­re in­ners­tan fram­förallt Kungs­hol­men. karl.ha­[email protected], 0733506112

Sol­len­tu­na - bäs­ta lä­get

Fin­nes: Väl­pla­ne­rad brf 3:a, med ut­hyr­nings­del och in­gla­sad bal­kong, i barn­vän­ligt om­rå­de. 86 kvm. Sta­bil för­e­ning med myc­ket god eko­no­mi. Bra da­gis och sko­lor i när­he­ten. Nä­ra cent­rum. Go­da kom­mu­ni­ka­tio­ner. Sö­kes: Hr, 1-2:a, Gär­det el­ler Ös­ter­malm (gär­na Fäl­tö­versten). Tel 070-1493060

Ut­hy­res JUL OCH NY­ÅR I SKÅNE OCH MYSIGA YSTAD

Li­ten fräsch mö­ble­rad lä­gen­het i Ystad m. havs­ut­sikt ut­hy­res vec­ko­vis. Byggd 2016. Kök, toa m. dusch. Full utr. för max 2 vux­na och 2 barn. El, vär­me, vat­ten, ka­bel-TV, in­ter­net och park. in­går. Ing­en rök­ning och hus­djur. Hy­ra 3000 kr per vec­ka. Fo­ton skic­kas. 070-301 89 66.

Ga­ra­ge­plats

Ga­ra­ge­plats öns­kas hy­ra på Ös­ter­malm var­da­gar ca kl 8-17, gär­na nä­ra Rid­dar­ga­tan. Kaj Ström­berg 070-7593401

Öns­kas hy­ra Replo­kal öns­kas hy­ra

Tom­my Ga­len­to Nils­son, konst­när­lig le­da­re för Ok Star Or­chest­ra och Star Fa­mily bl.a. sö­ker replo­kal. Allt av in­tres­se. Ni når mig på tom­[email protected]­bo­at.se

Kö­pes LP-SKIVOR / VINYLSKIVOR KÖ­PES

He­la sam­ling­ar och en­sta­ka skivor. Rock, pop, blues, pro­gg, hård­rock, soul, jazz, mm. Även EP- och sing­el­ski­vor. Myc­ket bra be­talt för ra­ri­te­ter. Häm­tar och be­ta­lar di­rekt på plats. skiv­fre­[email protected]­mail.com 076-9411965

VW ve­te­ran­bil

Jag sö­ker en gam­mal Volks­wa­gen från 50-60 ta­let. Även nya och beg. re­serv­de­lar av in­tres­se. Ring mig på 070-494 21 10 Mi­kael.

Säl­jes Di­ver­se

Pga flytt från Ös­ter­malm säl­jes tav­lor, mat­tor, böc­ker, kri­stall­kro­nor mm di­rekt på plats. Svar till lh­[email protected]­lia.com

Di­ver­se NYA VÄN­NER

Vi är en li­ten grupp som träf­fas på ett li­tet lugnt ca­fe’ en kväll i vec­kan. Tel/sms: 072 - 839 12 06.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.