Ny vin­ta­ge­bu­tik i kre­a­tivt kol­lek­tiv

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Gi­tar­rer la­gas, smyc­ken till­ver­kas, fo­to­gra­fi­er blir till och vin­ta­ge­klä­der säljs. I lo­ka­len på Bir­ka­ga­tan 28 hål­ler ett kre­a­tivt kol­lek­tiv på att växa fram. Nu öpp­nar vin­tage- och smyc­kes­bu­ti­ken Re­volv på adres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.