Sjukt att lä­ra­re in­te kan pra­ta sex

Vårt Kungsholmen - - STOCKHOLM -

”Ef­tersom de vux­na in­te kla­rar det så får vi gö­ra det”, sä­ger eleverna som fått nog av sko­lans kas­sa sex­u­al­kun­skap och nu lyf­ter upp frå­gan på agen­dan. Men vi bor­de in­te be­hö­va fler Gre­ta Thun­bergs för att för­änd­ra det vi re­dan vet är fel, skri­ver re­por­ter Stig­fur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.