Stor­da­len bakom kli­mats­mart ho­tell

Vårt Kungsholmen - - HEMMA -

I Are­nas­ta­den vid Fri­ends Are­na i Sol­na ska Fa­be­ge byg­ga det man kal­lar för ”Sve­ri­ges förs­ta nol­le­ner­gi-ho­tell”.

Det är med hjälp av 21 styc­ken borr­hål för geo­e­ner­gi samt näs­tan 2 500 kvm sol­cel­ler på fa­sa­den och ta­ket som ho­tel­let ska pro­du­ce­ra mer ener­gi än vad det kom­mer för­bru­ka.

Ho­tel­let in­går i nors­ke ho­tell­mag­na­ten Pet­ter Stor­da­lens ked­ja Nor­dic Cho­ice.

– Vi är ett bo­lag som in­te ba­ra en­ga­ge­rar oss i det som sker på ho­tel­let ut­an vill ock­så bi­dra med lös­ning­ar på sam­häl­lets sto­ra ut­ma­ning­ar, sä­ger Pet­ter Stor­da­len i ett press­med­de­lan­de.

Ho­tel­let ska stå klart till 2021.

ILLUSTRATION: WHITE AR­KI­TEK­TER

Vi­sion­bild på det nya ho­tel­let i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.