Po­lis ska sät­ta fär­re per­so­ner i fyl­le­cell

Vårt Kungsholmen - - Stockholm -

Stock­holmspo­li­sen läg­ger 50 000 tim­mar om året på att om­hän­der­ta be­ru­sa­de per­so­ner. Nu på­går ett pi­lot­pro­jekt som ska få vår­den att ta stör­re an­svar över per­so­ner med al­ko­hol­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.