Lil­la Es­sing­en – Fan­tas­tisk sjö­ut­sikt och stor in­gla­sad bal­kong med sö­der­läge

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Un­der­bart ljus trea med sö­der­vänd in­gla­sad bal­kong och fan­tas­tisk ut­sikt över Mä­la­rens glitt­ran­de vat­ten. Fritt in­syns­skyd­dat lä­ge med sol he­la da­gen. Rym­li­ga säll­skaps­de­lar med öp­pen plan­lös­ning mot kök och mat­plats. Två sov­rum. Bad­bryg­gor och strand­pro­me­nad pre­cis ut­an­för hu­set.

Pri­mus­ga­tan 70 1 tr 75 kvm 6 750 000 kr 4 376 kr/mån 150 kWh/kvm Sö 12-13 Må 17.30-18 Leif Öst­lund 070 990 80 66

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.