Inga jul­kas­sar i år – men väl jul­chec­kar

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Ica Ric­ke­by och Ica Krags­ta ha­de jul­kas­sar för­ra året, då kun­der kun­de kö­pa en kas­se mat som de­la­des ut till be­hö­van­de. I år blir det inga kas­sar, men väl jul­chec­kar. Den som vill hjäl­pa kö­per en check som de­las ut i sa­m­ar­be­te med Vallentuna för­sam­ling.

– Många är med­vet­na om att vi har det väl­digt bra i Sve­ri­ge trots al­la olyckskor­par som krax­ar. Man är ge­ne­rös på ett an­nat sätt runt jul, sä­ger Bri­ta Fromm, in­for­ma­tör i Vallentuna för­sam­ling.

Men bor­de man in­te hjäl­pa barn i Sy­ri­en hell­re än folk i Vallentuna?

– Det ena ute­slu­ter in­te det and­ra. Det finns ju många in­sam­ling­ar. Kanske går det att vi är ex­tra giv­mil­da runt jul till­ba­ka till att de vise män­nen kom med gå­vor till Je­sus­bar­net, sä­ger Bri­ta Fromm.

SÄL­JER CHECKAR. Jesper Carls­son är en av Ica­hand­lar­na som säl­jer jul­chec­kar till för­mån för fat­ti­ga fa­mil­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.