Be­gag­nat slår re­kord

Vallentuna Nyheter - - MOTOR -

Det säljs be­gag­na­de bi­lar som ald­rig förr. En­ligt sta­tistik från KVD bilpri­ser öka­de be­gag­nat­för­sälj­ning­en med 3,3 pro­cent un­der tred­je kvar­ta­let 2015, jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året. Över 300 000 bi­lar byt­te äga­re un­der pe­ri­o­den och po­pu­lä­ras­te mo­del­ler­na var Vol­vo V70, Volks­wa­gen Golf, Volks­wa­gen Pas­sat, Saab 9-5 och Au­di A4.

Fi­at Ti­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.