Låt bli att stjä­la mi­na vindru­te­tor­ka­re, tack!

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Bir­gitt­ha Sved­berg

Man ska in­te ha­ta el­ler för­ak­ta and­ra män­ni­skor. Men jag ha­tar och för­ak­tar de bi­lä­ga­re som snor vindru­te­tor­ka­re på and­ra bi­lar. Har man in­te råd att kö­pa nya vindru­te­tor­ka­re så BÖR man in­te ha bil.

Fan må ta er. Jag är fat­tig­pen­sio­när, har in­te tv el­ler da­tor. Men jag har min bil, min en­da lyx och gläd­je. Har bli­vit av med fem vindru­te­tor­ka­re un­der mind­re än ett (1) år. Jag bor i en li­ten et­ta, mås­te vän­da på var­je kro­na, och tän­ka på vad jag mås­te kö­pa.

En vindru­te­tor­ka­re kos­tar 369 kro­nor. Jag har cir­ka 1 050 kro­nor kvar i må­na­den när hy­ra, el, te­le, för­säk­ring­ar är be­tal­da. Gis­sa vad jag äls­kar er klå­fing­ra­de tju­var.

Hop­pas ni får ar­be­te ”en trap­pa ner” för att hjäl­pa Fan själv att el­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.