Ire­ne Sve­no­ni­us

Vallentuna Nyheter - - NORRORT -

Ål­der: 48 år. Bor: Tä­by. Fa­milj: Ma­ke (Jan Sve­no­ni­us, upp­handslings­chef på Ka­ro­lins­ka) och två dött­rar. Ut­bild­ning: Eko­nom. An­nan top­post: Var stads­di­rek­tör i Stock­holms stad 2006-2014. Ku­ri­o­sa: Har jä­garex­a­men och har täv­lat i bå­de sa­longs- och luft­ge­värs­skyt­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.