All­mänt om jul­be­lys­ning

Vallentuna Nyheter - - HEMMA -

Kol­la så att sladd och kon­takt in­te har spric­kor. Släng ljussling­or med tra­si­ga lam­por om du in­te kan by­ta ut dem. Den nya lam­pan ska ha sam­ma spän­ning (V) och ef­fekt (W) som den som du by­ter ut. Blan­da in­te tra­di­tio­nel­la glöd- lam­por och Led-lam­por i sam­ma ad­vents­ljus­sta­ke.

Pla­ce­ra in­te ljussling­or nä­ra lät­tan­tänd­ligt ma­te­ri­al.

Märk di­na trans­for­ma­to­rer så att du kan pa­ra ihop dem med rätt ljusslinga el­ler de­ko­ra­tion.

Lå­na ald­rig trans­for­ma­tor från en an­nan pro­dukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.