PIM­PA BRÄDSPELET

Vallentuna Nyheter - - NORRORT -

Många har in­kom­plet­ta gam­la bräd­spel lig­gan­des i nå­gon vrå i för­rå­det. All­tid är det någ­ra fi­gu­rer som sak­nas. Till jul kan det va­ra dags att ge dem en per­son­lig ma­ke­o­ver så att he­la fa­mil­jen kan sam­las kring en ak­ti­vi­tet, tyc­ker Sei­ja.

Dam­ma av det gam­la schack- el­ler Fia med knuff-brä­det, må­la, klä i tyg el­ler pyss­la ihop di­na eg­na fi­gu­rer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.