Hur många barn hin­ner ut­sät­tas för gift­ex­po­ne­ring­en? Jag vill in­te ut­sät­ta mi­na kom­man­de barn­barn för så­dant som kan ska­da dem.

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Jaa­na Til­les (S) vill ha tyd­li­ga­re reg­ler kring mil­jön i för­sko­la och sko­la. Hon tyc­ker att Al­li­an­sen ta­git för lång tid på sig att ut­re­da en mo­tion om äm­net – 3,5 år har gått.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.