Val­len­tuna­fond ut­ly­ser fo­to­täv­ling

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Wil­le­fon­den, som star­ta­des av Val­len­tu­na­bor­na Mikk Ce­der­roth och He­le­ne Ce­der­roth ef­ter att de­ras tre barn dog i okän­da sjuk­do­mar, ar­be­tar för att ta fram mer kun­skap kring odia­gnos­ti­se­ra­de sjuk­do­mar.

I sam­band med ”de odia­gnos­ti­se­ra­de bar­nens dag”, den 13 april, har Mikk och He­le­ne ut­lyst en fo­to­täv­ling på te­mat blått.

Bi­drag lad­das upp på Wil­le­fon­dens Fa­ce­book­si­da se­nast den 13 april.

FO­TO: PRI­VAT

BAK­GRUN­DEN TILL FONDEN. Wil­le, Hu­go och Em­ma led al­la tre av okän­da sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.