Man döms ef­ter hot mot ung­do­mar

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Det var i april för­ra året som ett bråk upp­stod mel­lan en man i 60-års ål­dern och någ­ra ung­do­mar i när­he­ten av Kvarn­ba­det i Val­len­tu­na.

En av de mål­sä­gan­de upp­gav att han och någ­ra kom­pi­sar kas­ta­de mat till två sva­nar vid Kvarn­ba­det när man­nen i 60-års­ål­dern ska ha kom­mit fram och skri­kit åt dem att de in­te fick kas­ta ste­nar på sva­nar­na.

Mål­sä­gan­de upp­lev­de man­nen som stor och stöd­dig. Plöts­ligt ska man­nen ha ta­git fram ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål ur sin väs­ka och rik­tat den mot grup­pen.

Trots att man­nen för­ne­kat gär­ning­en an­ser tings­rät­ten att det är klar­lagt att man­nen ho­tat ung­do­mar­na ge­nom att rik­ta ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål mot dem.

Man­nen döms till vill­kor­lig dom, dags­bö­ter och han ska dess­utom be­ta­la ska­de­stånd på 10 000 kro­nor till tre av de fy­ra ung­do­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.