Val­len­tu­na­sjön är verk­li­gen en pär­la

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Pro­me­nad- och bad­su­gen Val­len­tu­na­bo

Jag kan en­bart hål­la med den per­son som skrev en in­sän­da­re om Val­len­tu­na­sjön i Val­len­tu­na Ny­he­ter för nå­gon/ någ­ra vec­kor se­dan.

Själv­klart ska kom­mu­nen sat­sa på vår fi­na sjö. Bå­de vad gäl­ler vatt­net i sjön, och se till att vi Val­len­tu­na­bor (och även Tä­by­bor) kan ba­da och nju­ta av en sjö på det sät­tet det är tänkt, men ock­så på mil­jön runt om­kring sjön. Vad ljuv­ligt det vo­re att kun­na pro­me­ne­ra läng­re sträc­kor runt om­kring sjön.

Vi mås­te ta till­va­ra på den­na pär­la som vi har lyc­kan att ha i vår kom­mun!

24 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.