Även ”gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik” kom­mer att kos­ta peng­ar

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Hä­ger­näs Ken­ta

Svar till ”Gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik” Ja du Ber­til – vem skall be­ta­la di­na re­sor?

Min mam­ma som bor i Strömsund – Nej.

Själv­klart skall per­so­nen som ut­nytt­jar kol­lek­tiv­tra­fi­ken be­ta­la sin egen re­sa. Jag kör bil en dag i vec­kan, att an­vän­da SL är för mig myc­ket bra.

Ben­sin- mil­jö- bil­kost­nad, och det gäl­ler sto­ra sum­mor.

För­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.