Vad är det förs­ta du gör när det blir vår?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Jo­an­na Machaj, 26 år, yr­kes­verk­sam:

– Jag går ut och pro­me­ne­rar i det vack­ra väd­ret, och vår­stä­dar hem­ma.

Em­ma Run­ström, 27 år, lä­ra­re:

– Jag ploc­kar fram vårs­kor­na och stor­stä­dar hem­ma. Stä­dar ut vin­tern helt en­kelt.

Kjel­le Johns­son, typ 52 år, bok­bin­da­re:

– Jag blun­dar och nju­ter av so­len. Jag är en rik­tig livsnju­ta­re.

Bo War­ming, 71 år, pen­sio­när:

– Först och främst blir jag glad in­om­bords och lju­sa­re i sin­net. Sen så ploc­kar jag ut sa­ker till al­ta­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.