Miss­tänkt nar­ko­tika­för­säl­ja­re greps

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Nat­ten mel­lan tors­dag och fre­dag i för­ra vec­kan, kloc­kan 00.24, gjor­de po­li­sen ett in­gri­pan­de i Val­len­tu­na, på Tu­na torg.

– Det är en patrull som kon­trol­le­rar en per­son, en man, där, sä­ger An­na West­berg, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral. Per­so­nen greps och togs om hand av po­li­sen. – Den här per­so­nen miss­tänks för nar­ko­ti­kabrott i över­lå­tel­se­syf­te. Man miss­tän­ker allt­så att han har nar­ko­ti­ka som han ska säl­ja, sä­ger An­na West­berg.

Po­li­sen har även hit­tat por­tions­för­pac­kad nar­ko­ti­ka på man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.