Val­len­tu­na-re­stau­rang ut­ly­ser täv­ling

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Stars and stri­pes, re­stau­rang och ste­ak­house, som ska öpp­na i Val­len­tu­na cent­rum ut­ly­ser en täv­ling via de­ras Fa­ce­book­si­da. ”Vi be­hö­ver er hjälp att hit­ta två sport­pro­fi­ler från Val­len­tu­na som ni tyc­ker ska hyl­las för sin pre­sta­tion. Det kan allt­så va­ra per­son, lag el­ler en spe­ci­ell hän­del­se”, skri­ver de på si­dan. Två vin­na­re, av de som no­mi­ne­rar, ut­ses och får två bil­jet­ter var till pre­miär­öpp­ning.

Sport­pro­fi­len kom­mer för­e­vi­gas på re­stau­rang­ens ”mo­mentspa­ne­ler” där man hyl­lar lo­ka­la sport­pro­fi­ler. För öv­rigt hål­ler re­stau­rang­en på att sli­pa på det sista in­nan öpp­ning­en, men när det bli är in­te helt klart.

– Vi har ing­et da­tum i nu­lä­get. Det häng­er på li­te sa­ker som be­ställ­ning­ar av bar och an­nan in­red­ning. Hant­ver­ka­re är på plats men det är sa­ker som saknas, sä­ger Si­mon Ye­me­ne, fran­chi­se­ta­ga­re.

FOTO: UFFE LINDEBORG

JÄRNIAS GAM­LA LO­KA­LER. Här ska Stars and Stri­pes öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.