Mob­bar­katt ska­par ra­bal­der i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Hel­le Ki­ker­puu

Kat­ter i Brott­by at­tac­ke­ras pe­ri­od­vis av en rik­tig mob­ba­re som ger sig på dem. Nu har katt­ä­gar­na i om­rå­det less­nat på den ökän­de kat­ten. Ett in­lägg på Fa­ce­book om en rik­tigt frä­sig mob­ba­re fick bo­en­de i Brott­by att re­a­ge­ra. Kat­ten, som det he­la hand­lar om, är näm­li­gen ökänd i om­rå­det Jämt­lan­det. Där ska den en­ligt upp­gif­ter un­der många år pe­ri­od­vis ha gett sig på om­rå­dets kat­ter.

I kom­men­tarsfäl­tet blev det up­pen­bart att fle­ra kän- ner till kat­ten och dess fö­re­ha­van­den. En lo­kal­bo be­rät­tar att den­nes kat­ter fal­lit of­fer för mob­ba­ren fle­ra gång­er

– Fle­ra av mi­na kat­ter har fått bitska­dor. En ung­katt fick näs­tan fram­be­net av­tug­gat. Fle­ra gran­nar har åkt skyt­tel­tra­fik till ve­te­ri­nä­ren med bitska­dor un­der fle­ra år, sä­ger hen.

Kostat tu­sen­lap­par

Ve­te­ri­när­be­sö­ken har kostat tu­sen­lap­par och att det just hand­lar om den­na katt kan lo­kal­bon kon­sta­te­ra.

– Vi har ja­gat bort den och har fle­ra gång­er sett vå­ra kat­ter i ga­pet på just den kat­ten, sä­ger hen.

Frå­gan är om kat­ten har ett hem. Ing­en ver­kar ve­ta om den har en äga­re el­ler ett chip som går att spå­ra. Kanske är det en vild­katt som gett sig på om­rå­dets tam­kat­ter.

Trots ti­di­ga­re katt­at­tac­ker släp­per katt­ä­ga­ren ut si­na kat­ter, men det har än­då på­ver­kat hen­ne till viss del.

– Klart att det in­te är ro­ligt att släp­pa ut si­na kat­ter när vild­kat­ten har en när­va­ran­de pe­ri­od, sä­ger hen.

NÅ­GON SOM KÄN­NER IGEN KAT­TEN? Un­der många år har den gett sig på Jämt­lan­dets kat­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.