Val­in­spi­ra­tör

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Det var in­om ra­men för kom­mu­nens som­mar­jobb som tre ung­do­mar fick ett tre vec­kor långt jobb med att in­spi­re­ra unga att rös­ta.

Instagram-si­dan som ska­pats går att hit­ta på adres­sen @val18_val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.