Så ska stom­bus­sar­na bli snab­ba­re

Läng­re bus­skör­fält, ihop­slag­na håll­plat­ser och bort­tag­na p-plat­ser. Så vill sta­dens snab­ba på et­tan och fy­rans bus­sar.

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM - Per Brandt

Un­der fle­ra år har sta­den till- sam­mans med lands­ting­et för­sökt att öka fram­kom­lig­he­ten för bus­sar­na, fram­för allt de stom­bus­sar med störst tryck, et­tan och fy­ran.

Se­dan ti­di­ga­re har tra­fik­nämn­den ta­git be­slut om enkla­re åt­gär­der som att an- pas­sa tra­fik­sig­na­ler­na mer ef­ter bus­sar­na.

Nu ska fler, och mer om­fat­tan­de åt­gär­der gö­ras för att ras­ka på busstro­tjä­nar­na där det går som trö­gast.

FOTO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

SNAB­BA­RE? Sta­den vill snab­ba på et­tan och fy­rans bus­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.