Bud­ska­pet

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM -

På ett flyg­blad med in­for­ma­tion om den på­gåen­de kli­mat­kri­sen kun­de för­bi­pas­se­ran­de ock­så lä­sa: ”Vi barn gör ju of­tast in­te som ni sä­ger åt oss att gö­ra. Vi gör som ni gör. Och ef­tersom ni vux­na ski­ter i min fram­tid så gör jag det med. Jag he­ter Gre­ta och går i års­kurs 9. Och jag skol­strej­kar för kli­ma­tet fram till val­da­gen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.